Wij van ConnectINteams hebben een brede achtergrond in teamcoaching, management, HR, psychotherapie, organisatieontwikkeling en communicatie. Door deze expertises krachtig te bundelen bieden we jouw team precies dát wat het nodig heeft.
We zijn alle vier StiR geregistreerde teamcoaches.

Van gedoe
naar verbinding. 
van uitgeblust
naar inspiratie.

Van gedoe naar verbinding.
Van uitgeblust naar inspiratie.

wat we doen

Wij van ConnectINteams hebben een brede achtergrond in teamcoaching, management, HR, psychotherapie, organisatieontwikkeling en communicatie. Door deze expertises krachtig te bundelen bieden we jouw team precies dát wat het nodig heeft.
We zijn alle vier StiR geregistreerde teamcoaches.

Van gedoe
naar verbinding. 
van uitgeblust
naar inspiratie.

Van gedoe naar verbinding.
Van uitgeblust naar inspiratie.

wat we doen

wat we doen

helpt managers en projectleiders hun team weer op de rit te krijgen. Favorieten: de systemische benadering en het zorgen voor energie met de methode van Zacht Werken.

Jacquelijn Baerwaldt

01

helpt organisaties met team- en organisatieontwikkeling en met HR-vraagstukken. Zij creëert verbinding door drijfveren en met een gezonde dosis humor. 

Ingrid Donders

02
03

is een verbinder van mens & organisatie. Zij helpt je naar een gezond teamklimaat.
Van ruis op de lijn naar heldere communicatie.  

Ine van den Heijkant

gaat voor chemie.
Ze werkt van nature organisch, speels en creatief.
Daarbij creëert ze een veilige setting waarin mensen nieuwe dingen durven. 

Line
Poppema

04

kort: wie zijn wij?

over ons

meer lezen?

Ine van den Heijkant en Ingrid Donders gingen aan de slag met de drijfveren van een team leerkrachten. Het bracht rake inzichten in elkaars communicatiestijl en stijl van samenwerken. En van daaruit meer begrip voor de ander. Door met ervaringsgerichte werkvormen te oefenen, werden verschillende drijfveren concreet: hoe voelt het om vanuit een hele andere drijfveer te communiceren?
Zo’n teamanalyse geeft veel informatie over de kracht en valkuilen in de samenwerking. Een stevige basis om met elkaar een open gesprek te voeren. Wil jij dit ook? Mail ine@connectinteams.nl of 
ingrid@connectinteams.nl

Klik voor meer voorbeelden op de pijltjes. 


Verkennen van drijfveren: een krachtige teamopener  

01

Eigenaarschap...een hot thema merken wij.
Hoe stimuleer je dit en wat is er precies voor nodig? Line Poppema is geregistreerd spelbegeleider van het Eigenaarschapspel. Een prachtig en doordacht bordspel ontwikkeld door Jump SeriousGames, gebaseerd op de bestseller "Wie zorgt dat het goed komt? Hoe je eigenaarschap kunt vergroten in jouw team". Op een speelse manier verken je samen 7 randvoorwaarden van eigenaarschap en maak je tussendoor een vertaling naar je eigen team/organisatie. Zo ervaar je o.a. het effect van vertrouwen, transparantie en regelruimte. Het spel brengt energie, verdieping en verbinding. Meer weten?
Mail line@connectinteams.nl

Het Eigenaarschapspel helpt samen te ont-dekken wat nodig is.

02

Bij de gemeente Eindhoven begeleidt Ine van den Heijkant diverse teams om hybride en Activiteit Gericht Werken meer eigen te maken. Het vraagt om een nieuwe cultuur waarin team- en eigen belangen samen onder het vergrootglas liggen. Wanneer past welke werkomgeving? Hoe werk je a-synchroon? Het klimaat binnen het team is hierbij erg bepalend.
Zo samen anders werken verkennen brengt vraagtekens, plezier, onwennigheid en soms ook stugge weerstand.

Meer weten? Mail ine@connectinteams.nl
Klik voor meer voorbeelden op de pijltjes. 


Hybride & Activiteit Gericht Werken... Hoe dan?  

03

Jacquelijn Baerwaldt en Line Poppema hielpen teams bij een provincie en een gemeente om zicht te krijgen op de onderlinge invloed en betrokkenheid. Wie zit in de kern, wie in de schil en wie op de tribune? Bij beide teams bracht het eye-openers die nodig waren om het eerlijke gesprek te voeren met elkaar. Een krachtige interventie. 

Meer weten? Mail jacquelijn@connectinteams.nl of line@connectinteams.nl


Waar staat iedereen?
En is dat ook gewenst?  

04

Met een team van een basisschool brachten Ine van den Heijkant en Ingrid Donders de teambiografie in beeld. Het gaat dan om impactvolle gebeurtenissen in de belevingswereld van de teamleden, zowel in de privésfeer als in de werkomgeving. De teambiografie draagt bij aan wederzijds begrip, waardoor teamleden met meer compassie en zonder oordeel naar elkaar kijken. Even uit-zoomen. Het geeft verdieping, verbreding,
vertraging en verbinding. Een krachtige teamervaring als fundament voor verbinding en vertrouwen.

Meer weten? ine@connectinteams.nl of ingrid@connectinteams.nl.


"We zijn elkaar wat uit het oog verloren en willen graag meer verbinding"

05

"Oh ja, en een set goede werkafspraken met elkaar, dat ook...". Jacquelijn Baerwaldt en Ingrid Donders gingen aan de slag met een startend projectteam, bestaande uit 19 teamleden uit 7 verschillende organisaties. Speelse kennismakingsvormen in een veilige setting, afgewisseld met verdiepende theorie over vertrouwen, sterke teams en 'de spreekcirkel' zorgden voor een energieke sfeer. Het team heeft vervolgens op interactieve wijze een ‘code of conduct’ samengesteld voor het project. De eerste stap naar wederzijds vertrouwen en stevige samenwerking is gezet.
Meer weten? jacquelijn@connectinteams.nl of ingrid@connectinteams.nl.

"We willen vertrouwen opbouwen in een startend projectteam..."

06

actuele voorbeelden