ConnectINteams is gestart vanuit een gezamenlijke passie: teams en teamleden helpen verbinden. Want de verbinding creëren de teamleden zelf. 

Wij faciliteren en ondersteunen op de weg ernaartoe. 
Wij creëren het inzicht en begrip; voor jezelf, maar ook voor de ander.
Wij laten je vragen aan elkaar stellen die je nog niet eerder durfde te stellen. 
Wij laten je ongemak ervaren, je voelen waar het schuurt en we begeleiden je naar de ‘plek der moeite’. 

Zo ervaar je met jouw team dat, wanneer je deze plekken raakt, er juist mooie dingen ontstaan. Mooie gesprekken die groei en ontwikkeling brengen. 

Wij werken met het hier en nu; de huidige realiteit. We staan voor een gerichte, organische aanpak. Dat brengt jouw team meer resultaat, plezier en onderlinge verbondenheid.   Jouw team vakkundig opschudden?

We helpen je om de teamdynamiek scherp te krijgen en bepalen samen met het team wat nodig is (door diagnosetools of bijvoorbeeld door inzet van de teambarometer). We staan voor maatwerk interventies: van enkele sessies tot langere trajecten. En we bieden themasessies & workshops. Een greep uit waar we momenteel voor gevraagd worden:


HYBRIDE WERKEN:
We zien op het moment heel veel teams hiermee worstelen. We helpen jouw team hierin een pad te vinden. Met aandacht voor individuele belangen en die van het team. Samen komen tot gedragen afspraken. We maken met teams o.a. inzichtelijk welke typen werk ze hebben en wat dit van elkaar vraagt. We maken eventuele spanning die ontstaat door verschillende belangen, bespreekbaar. Hoe maak je van afhakers weer inhakers? En hoe ga je om met 'sabotagegedrag' in teams?  

EFFECTIEf COMMUNICEREN:

Biedt eye-openers in hoe gemakkelijk je in niet constructieve communicatie belandt... en natuurlijk handvatten om dit gelijk anders te gaan doen. 

ZACHT WERKEN:
Leert teams heel concreet beter om te gaan met werkdruk (Hard werken). Helpt daadwerkelijk tijd te maken en stress te verminderen.   

TEAMBIOGRAFIE:
Helpt teams te 'openen' en meer te verbinden met elkaar. Teamleden ontdekken achtergronden van zaken die ze voorheen niet scherp hadden. Zowel team als individu komen aan bod. Een mooie, verdiepende teamervaring.

EIGENAARSCHAPSPEL:

Laat teamleden aan de hand van een leuk en goed doordacht spel ervaren welke randvoorwaarden er zijn voor eigenaarschap. Teams maken een vertaalslag naar welke randvoorwaarden er in het geding zijn voor het eigen team. Zo wordt eigenaarschap concreet en bespreekbaar.  

CREATIEF DENKEN:
Eén van de futureskills. Spelen verdient serieus meer aandacht in teams en organisaties! Kan jouw team wel wat positieve energie gebruiken? Wij zetten creatieve denktechnieken in om jouw team innovatieve oplossingen te laten vinden voor een eigen vraagstuk. Dit levert absoluut inspiratie, energie en verbinding in jouw team.  

DRIJFVEREN / PROFILE DYNAMICS / DISC:
Wanneer je weet waarom mensen doen zoals ze doen en wat hen drijft, dan heb je een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor het team en de organisatie te vergroten. We werken met de drijfveren-analyses van Profile Dynamics en DISC.

DEEP DEMOCRACY
Deep Democracy is een gedachtengoed en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Het biedt een uiterst praktisch 5-stappen vergadermodel. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Om de wijsheid van de minderheid mee te nemen in het meerderheidsbesluit. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Door diep democratisch te besluiten neemt de daadkracht toe en wint het team aan effectiviteit en inclusiviteit. Met Deep Democracy denk je mét elkaar in plaats van voor elkaar, waardoor je duurzame besluiten neemt.

Ja, dit wil ik. Neem contact met mij op!

Wij zetten jouw team in beweging!

We werken graag met een Teambarometer. Deze is o.a. gebaseerd op het Teamwiel van Vroemen. Daarmee verkennen we samen grondig welke aspecten binnen jouw team extra aandacht verdienen. Dit helpt ons om gericht te bepalen welke interventies nodig zijn.
Ben je hier nieuwsgierig naar? Mail ons dan! We sturen je een verkorte Teambarometer waarmee je gelijk morgen aan de slag kunt in jouw team. Daarmee krijg je een impressie van wat onze Teambarometer voor jouw team kan betekenen.  

Blijf op de hoogte via onze LinkedIn-pagina →

Wil jij verkennen hoe jouw team ervoor staat?

Teambarometer

In ons eigen 4-O model hebben wij onze visie op teams en teamontwikkeling samengevat. Het model bestaat uit de vier O’s: ​Ontladen, Onthullen, Ontdekken en Ontwikkelen.
In teams die succesvol zijn, met een goede flow, lopen deze 4 O's soepel in elkaar over. Het is een continu proces.


Onze visie op teamontwikkeling: 4-O

Is er veel interactie met elkaar, dan is de waterlijn laag. Gevoelens, behoeften en inzichten worden in een ontspannen sfeer gedeeld. Teamleden durven open en raakbaar te zijn. Dit alles vatten samen wij met de term: onthullen. Er zijn dan geen ‘grote issues' of onbespreekbare onderwerpen.​

Het team en de individuele teamleden verhouden zich goed tot elkaar en doen op deze manier ontdekkingen, waar ze een plek voor zoeken. Het blijven benutten van andere perspectieven, reflecteren en schaven, zorgt dat teams continu ontwikkelen: 1+1=3. Er is dan sprake van een groei-mindset en een prettige flow. Met ConnectINteams kies je voor een organische 4O-aanpak.   

Er is ruimte voor ontladen; in positieve en in negatieve of kritische zin. Bijvoorbeeld tijdens een transitiefase (na een periode van thuiswerken weer terug naar kantoor, een nieuwe collega in het team, bij een fusie of een reorganisatie). 

In ons eigen 4-O model hebben wij onze visie op teams en teamontwikkeling samengevat. Het model bestaat uit de vier O’s: ​Ontladen, Onthullen, Ontdekken en Ontwikkelen.

Onze visie op teamontwikkeling: 4-O 


​In teams die succesvol zijn, met een goede flow, lopen deze 4 O's soepel in elkaar over. Het is een continu proces.

Er is ruimte voor ontladen; in positieve en in negatieve of kritische zin. Bijvoorbeeld tijdens een transitiefase (na een periode van thuiswerken weer terug naar kantoor, een nieuwe collega in je team, bij een fusie of een reorganisatie).

Is er veel interactie met elkaar, dan is de waterlijn laag. Gevoelens, behoeften en inzichten worden in een ontspannen sfeer gedeeld. Teamleden durven open en raakbaar te zijn. Dit alles vatten wij samen met de term: onthullen. Er zijn dan geen ‘grote issues' of onbespreekbare onderwerpen.​

Het team en de individuele teamleden verhouden zich goed tot elkaar en doen op deze manier ontdekkingen, waar ze een plek voor zoeken. Het blijven benutten van andere perspectieven, reflecteren en schaven, zorgt dat teams continu ontwikkelen: 1+1=3. Er is dan sprake van een groei-mindset en een prettige flow.
Met ConnectINteams kies je voor een organische 4O-aanpak.
   

Ine van den Heijkant en Ingrid Donders gingen aan de slag met de drijfveren van een team leerkrachten. Het bracht rake inzichten in elkaars communicatiestijl en stijl van samenwerken. En van daaruit meer begrip voor de ander. Door met ervaringsgerichte werkvormen te oefenen, werden verschillende drijfveren concreet: hoe voelt het om vanuit een hele andere drijfveer te communiceren?
Zo’n teamanalyse geeft veel informatie over de kracht en valkuilen in de samenwerking. Een stevige basis om met elkaar een open gesprek te voeren. Wil jij dit ook? Mail ine@connectinteams.nl of 
ingrid@connectinteams.nl

Klik voor meer voorbeelden op de pijltjes. 


Verkennen van drijfveren: een krachtige teamopener  

01

Eigenaarschap...een hot thema merken wij.
Hoe stimuleer je dit en wat is er precies voor nodig? Line Poppema is geregistreerd spelbegeleider van het Eigenaarschapspel. Een prachtig en doordacht bordspel ontwikkeld door Jump SeriousGames, gebaseerd op de bestseller "Wie zorgt dat het goed komt? Hoe je eigenaarschap kunt vergroten in jouw team". Op een speelse manier verken je samen 7 randvoorwaarden van eigenaarschap en maak je tussendoor een vertaling naar je eigen team/organisatie. Zo ervaar je o.a. het effect van vertrouwen, transparantie en regelruimte. Het spel brengt energie, verdieping en verbinding. Meer weten?
Mail line@connectinteams.nl

Het Eigenaarschapspel helpt samen te ont-dekken wat nodig is.

02

Bij de gemeente Eindhoven begeleidt Ine van den Heijkant diverse teams om hybride en Activiteit Gericht Werken meer eigen te maken. Het vraagt om een nieuwe cultuur waarin team- en eigen belangen samen onder het vergrootglas liggen. Wanneer past welke werkomgeving? Hoe werk je a-synchroon? Het klimaat binnen het team is hierbij erg bepalend.
Zo samen anders werken verkennen brengt vraagtekens, plezier, onwennigheid en soms ook stugge weerstand.

Meer weten? Mail ine@connectinteams.nl
Klik voor meer voorbeelden op de pijltjes. 


Hybride & Activiteit Gericht Werken... Hoe dan?  

03

Jacquelijn Baerwaldt en Line Poppema hielpen teams bij een provincie en een gemeente om zicht te krijgen op de onderlinge invloed en betrokkenheid. Wie zit in de kern, wie in de schil en wie op de tribune? Bij beide teams bracht het eye-openers die nodig waren om het eerlijke gesprek te voeren met elkaar. Een krachtige interventie. 

Meer weten? Mail jacquelijn@connectinteams.nl of line@connectinteams.nl


Waar staat iedereen?
En is dat ook gewenst?  

04

Met een team van een basisschool brachten Ine van den Heijkant en Ingrid Donders de teambiografie in beeld. Het gaat dan om impactvolle gebeurtenissen in de belevingswereld van de teamleden, zowel in de privésfeer als in de werkomgeving. De teambiografie draagt bij aan wederzijds begrip, waardoor teamleden met meer compassie en zonder oordeel naar elkaar kijken. Even uit-zoomen. Het geeft verdieping, verbreding,
vertraging en verbinding. Een krachtige teamervaring als fundament voor verbinding en vertrouwen.

Meer weten? ine@connectinteams.nl of ingrid@connectinteams.nl.


"We zijn elkaar wat uit het oog verloren en willen graag meer verbinding"

05

"Oh ja, en een set goede werkafspraken met elkaar, dat ook...". Jacquelijn Baerwaldt en Ingrid Donders gingen aan de slag met een startend projectteam, bestaande uit 19 teamleden uit 7 verschillende organisaties. Speelse kennismakingsvormen in een veilige setting, afgewisseld met verdiepende theorie over vertrouwen, sterke teams en 'de spreekcirkel' zorgden voor een energieke sfeer. Het team heeft vervolgens op interactieve wijze een ‘code of conduct’ samengesteld voor het project. De eerste stap naar wederzijds vertrouwen en stevige samenwerking is gezet.
Meer weten? jacquelijn@connectinteams.nl of ingrid@connectinteams.nl.

"We willen vertrouwen opbouwen in een startend projectteam..."

06

actuele voorbeelden