dit blog lezen →

Eerlijk? Wij zijn geen fan van mensen in kleurenhokjes stoppen en ze daar dan in vast houden. Dat zien we veel gebeuren in organisaties, maar dan gebruik je de analyses 𝗻𝗶𝗲𝘁 zoals ze bedoeld zijn! Een drijfverenanalyse helpt je reflecteren op jouw eigen gedrag en geeft inzicht in jouw motivaties. Wij vinden dit een waardevolle […]

“O ja… die persoon is echt héél erg blauw…”