Blogs

“O ja… die persoon is echt héél erg blauw…”

Eerlijk? Wij zijn geen fan van mensen in kleurenhokjes stoppen en ze daar dan in vast houden. Dat zien we veel gebeuren in organisaties, maar dan gebruik je de analyses 𝗻𝗶𝗲𝘁 zoals ze bedoeld zijn!

Een drijfverenanalyse helpt je reflecteren op jouw eigen gedrag en geeft inzicht in jouw motivaties.
Wij vinden dit een waardevolle tool voor teams en zetten dit dan ook regelmatig in. Wij hebben licenties voor Profile Dynamics en DISC / drijfveren.

Als je goed met de tools omgaat én het goed begeleidt, geeft het mooie aanknopingspunten om teamcommunicatie en samenwerking een boost te geven. Het is een hulpmiddel om met elkaar verdiepende gesprekken te voeren. Want iedereen heeft een veelkleurig palet aan motivaties.

Waar kom jij voor in actie?
Wil jij (samen met jouw team) ontdekken:
💡 waardoor jij geraakt wordt in de samenwerking en communicatie met anderen en waardoor juist niet? 
💡 waaróm jij de dingen doet en zegt zoals je ze doet en zegt?
💡 waarom je bij die ene collega aan een half woord genoeg hebt en bij de andere een heel boek?
💡 van welke werkomgeving jouw hart sneller gaat kloppen en welke jou juist energie kost?
💡 wat jouw stijl van leidinggeven is?

Neem dan contact met ons op en we vertellen je graag meer!